Monday - Friday:- 9.00 AM – 6.00 PM        +66 8690 82241
Visit our Social Pages    
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ บริษัทสรรหาพนักงานไอที
blog img

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทสรรหาพนักงานไอที.

วัตถุประสง ค์พื้นฐ านของ บริษัท สรรหาบุ คลาก รด้านไอ ทีคือกา รช่วยอ งค์ก รในการ สรรห าผู้สมัค รที่มี คุณส มบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทสรรหาพนักงานไอทียังช่วยดูตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้ที่มองหางานอีกด้วย.

IT Staffing

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงานไอที คุณไม่เพียงแต่ได้รับผลประโยชน์ในการสรรหาและว่าจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์สำหรับองค์กรของคุณโดยรวมอีกด้วย องค์กรส่วนใหญ่อาจไม่ทราบถึงประโยชน์ของการสรรหาพนักงานผ่านบริษัทจัดหางานด้านไอที.

กล่าวโดยย่อคือ บริษัทจัดหาพนักงานไอทีทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สมัครและองค์กรต่างๆ ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรในที่อื่นๆ โดยขจัดกระบวนการจ้างงานที่สิ้นเปลืองเวลาเกือบทั้งหมด.

เมื่อคุณว่าจ้างบริษัททางด้านไอที คุณจะรู้ได้ทันทีว่าบริษัทเหล่านี้มีราคาที่ไม่แพง ช่วยประหยัดเงินลงทุนในองค์กรของคุณ อีกทั้งลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังได้เรียนรู้ว่าบริษัทจัดหาพนักงานยังสามารถค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากกว่าตำแหน่งที่เปิดรับของคุณได้อย่างง่ายดาย

องค์กรจำนวนมากจัดการช่องว่างด้านกำลังคนอย่างต่อเนื่องด้วยการจ้างพนักงานนอกเวลา ฟรีแลนซ์ และพนักงานชั่วคราว การหมุนเวียนและการเปลี่ยนพนักงานประเภทนี้สูงอาจใช้เวลานานและทำให้มีภาระทางการเงินสูง

เมื่อคุณเลือกใช้ตัวแทนจัดหาพนักงาน คุณจะสามารถจ้างพนักงานได้อย่างรวดเร็ว โต้ตอบกับคู่ค้าที่ทำงานซึ่งให้ทางเลือกในการจัดหาพนักงานที่ยืดหยุ่น และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายที่คุณอาจพบเมื่อจ้างพนักงานใหม่ด้วยตัวเอง

บริษัทจัดหาพนักงานไอทีสามารถค้นหาผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นี่คือเหตุผลที่บริษัทจัดหาพนักงานไอทีเป็นประโยชน์และเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการค้นหาพนักงานให้กับองค์กรของคุณ.

บริษัทจัดหาพนักงานไอทีหาพนักงานใหม่ให้กับองค์กรของคุณได้อย่างไร?

  • เชื่อมต่อกับบริษัทจัดหาพนักงานไอที

องค์กรของคุณตั้งบริษัทจัดหาพนักงานไอทีที่เชี่ยวชาญในการสรรหาผู้สมัครสำหรับสายธุรกิจและตลาดของคุณ บริษัทจัดหาพนักงานจะสอบถามข้อมูลเฉพาะจากคุณ เช่น ค่าจ้างหรือเงินเดือน ตำแหน่ง และกำหนดการจ้างงานที่คาดหวัง

  • สร้างคำอธิบายในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มีการสร้างคำอธิบายของตำแหน่งที่เปิดรับสำหรับองค์กรของคุณ จากนั้นองค์กรของคุณจะแจ้งแก่บริษัทจัดหาพนักงานไอทีว่าต้องการโฆษณารายละเอียดตำแหน่งงานว่างที่ใดบ้าง เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี ออนไลน์ โซเชียล มีเดีย ฯลฯ จากนั้นบริษัทจัดหาพนักงานจะโฆษณาคำอธิบายตำแหน่งงานว่างขององค์กรคุณ

  • คัดเลือกผู้สมัคร

เมื่อผู้สมัครสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ จะถูกคัดกรองคุณสมบัติและประสบการณ์ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำและมาตรฐานประสบการณ์ พวกเขาจะถูกกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดเสร็จสิ้น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจะถูกนำเสนอ

  • เลือกพนักงานใหม่

หลังจากนำเสนอผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดให้กับองค์กรของคุณแล้ว องค์กรของคุณจะสัมภาษณ์พวกเขาและคัดเลือกผู้สมัครที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด

  • ความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจัดหาพนักงานไอที

องค์กรส่วนใหญ่มักคิดว่า ทำไมเราจะต้องเสียเงินกับค่าธรรมเนียมแพงๆ ไปจ้าง บริษัทจัดหาพนักงานไอที ในเมื่อสามารถทำได้เองจากที่บ้าน อย่างมากที่สุด พวกเขาจะสามารถหาได้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือผู้สมัครที่ไม่สามารถหางานทำจากที่อื่นได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

ADI Group: IT Outsourcing & Recruiting

เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยให้บริการพนักงานเอาท์ซอร์สสายงานไอทีและโซลูชั่นการจัดหางานด้านไอทีในราคาที่คุณพอใจ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาซอฟต์แวร์ด้านไอที วีซ่า และใบอนุญาตทำงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้สมัครไอทีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับลูกค้าของเราเสมอมา ความสำเร็จนี้เกิดจากจุดแข็งที่แท้จริงของเรานั่นก็คือ พนักงานทุกคนของ ADI

พนักงานของเราเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการสร้างพันธมิตรองค์กรที่มีมายาวนาน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ด้านไอที พนักงาน ADI จะจับคู่ผู้สมัครด้านไอทีที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านบุคลากรด้านไอทีเฉพาะขององค์กรกับนายจ้างที่เหมาะสม เรามีบทบาทสำคัญในการค้นหาและสรรหาผู้สมัครไอทีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับพันธมิตรที่สำคัญของเรา

Leave a Reply