Monday - Friday:- 9.00 AM – 6.00 PM        +66 63 839 1690
Visit our Social Pages    
ทำไมองค์กรยุคใหม่ควรจ้าง IT Outsource
blog img
ทำไมองค์กรยุคใหม่ควรจ้าง IT Outsource
1. ยืดหยุ่นในการจ้างพนักงาน  –  การใช้บริการ IT Outsource ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มลดจำนวนพนักงานไอทีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะได้เท่าที่ต้องการ.                      ดังนั้นจำนวนพนักงานไอทีของบริษัทจะสามารถถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ความต้องการของธุรกิจภายใต้สัญญาที่ทำไว้ เพราะบริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะจ้างหรือไม่จ้างพนักงานคนใดต่อเมื่อครบกำหนดสัญญา
2. อิสระจากข้อผูกมัดระยะยาว  –  การใช้บริการ IT Outsource ช่วยให้บริษัทไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาหรือข้อผูกมัดระยะยาวหากมีการเปลี่ยนแปลงบางรูปแบบ เช่น การให้พนักงานออกจากงาน เพราะหากเป็นพนักงานรูปแบบ Outsource บริษัทเพียงทำตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้บริการ แต่หากเป็นพนักงานประจำอาจมีจำนวนข้อบังคับที่มากกว่า
3. ลดต้นทุนค่าพนักงาน  –  บริษัทสามารถจ่ายค่าจ้างเท่าที่บริษัทต้องการ ซึ่งการใช้บริการ Outsource พนักงานไอทีจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงโดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดของพนักงานประจำ และลดการลงทุนในทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ในระยะยาว
4. ควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับไอทีได้มากขึ้น  –  การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานไอทีแบบประจำ อาจทำให้ยากต่อการควบคุมการตัดสินใจรวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลบริษัทด้วย หากแต่เป็นพนักงานไอทีแบบ Outsource จะสามารถควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับไอทีและข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น เนื่องจากถูกจ้างมาเพื่อโครงการใดโครงการหนึ่งอย่างชัดเจน
5. ได้รับคุณภาพการบริการที่ดีผ่านผู้เชี่ยวชาญ  –  บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการ IT Outsource เนื่องจากความเชี่ยวชาญและบริการที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมของ IT Outsourcing
6. ให้บริการได้ไม่จำกัดเรื่องสถานที่ในการปฏิบัติงาน  –  บริษัทสามารถเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละโครงการได้ เนื่องจากบริการ IT Outsource สามารถจัดหาพนักงานไอทีในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ธุรกิจมีความต้องการ
7. ลดความเสี่ยงขององค์กร  –  การใช้บริการ Outsource พนักงานไอทีเป็นหนึ่งในวิธีการลดความเสี่ยงขององค์กร เพราะบริษัทผู้ให้บริการ Outsource พนักงานไอทีนั้นจะมีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่บริษัทอาจเผชิญ
8. สร้างโอกาสในการแข่งขัน  –  บริการไอทีเอาต์ซอร์สสามารถทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เพราะการใช้บริการ IT Outsource จะทำให้ธุรกิจข้ามข้อจำกัดภายในของแผนกไอที และอาจมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ทำให้ธุรกิจเอาชนะคู่แข่งในตลาด
หากบริษัท IT outsource มีความน่าเชื่อถือ และมีระบบบริหารจัดการที่มอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า  ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยให้ธรกิจของท่าน เติบโตไปได้อย่างไม่สิ้นสุด
ADI  ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ทีมีความชำนาญด้าน IT โดยเฉพาะกว่า 13 ปี พร้อมให้คำปรึกษา และบริการในทุกรูปแบบของธุรกิจ
คิดถึง outsource คิดถึง ADI
#ไอทีเอาท์ซอร์ส  #พนักงานสัญญาจ้าง #โปรแกรมเมอร์เอาท์ซอร์ส #เอาท์ซอร์ส
#สมัครงานโปรแกรมเมอร์ #หางานไอที

Leave a Reply