Monday - Friday:- 9.00 AM – 6.00 PM        +66 8690 82241
Visit our Social Pages    
Events/CSR Activity

Health Check up Day 2023

เริ่มต้นสิ่งดีๆ  ต้อนรับปีใหม่  “กลุ่มบริษัท อดิ”  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี  2566.. ใส่ใจและมีความห่วง  ใยสุขภาพของพนักงาน มอบ. หมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการจัด. กิจกรรมตรวจสุขภาพ  ประจำปี  2566 ให้กับชาวอดิ รวมถึงพนักงานในเครือกลุ่มบริษัท อดิทั้งหมด. โดยโปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย เริ่มตั้งแต่การตรวจพื้นฐาน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน เจาะเลือด วัดสายตา ตรวจคลื่นหัวใจ เอ็กซเรย์ปอด เก็บปัสสาวะ เพื่อนำผลไปตรวจวินัจฉัย นอกจากนี้ ยังมีการบริการตัดแว่นสายตาเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดคิวพนักงานเข้าตรวจในจำนวนที่เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลตรวจสุขภาพของทุกคนในปีนี้จะปลอดภัย